Vertrouwelijk

Privacy reglement
De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.  De beroepscodes van de aangesloten beroepsverenigingen zijn hierop van toepassing. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie inzake uw vraag, afspraak, opmerkingen of suggesties en worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld.