Duur en frequentie

Als het duidelijk is wat de problematiek is, krijgt u een advies op maat, waarbij u een indicatie krijgt voor de duur van de behandeling. De gemiddelde duur ligt tussen de 5 en de 20 gesprekken, afhankelijk van de problematiek en de gestelde doelen. Gesprekken vinden meestal tweewekelijks plaats. Een consult duurt 45 minuten. Voor relatiegesprekken wordt een dubbel consult van 90 minuten geadviseerd. 

 

Duur en frequentie