De Relatietherapeut

Wat doet de relatietherapeut?

De relatietherapeut helpt jullie je vastgeroeste negatieve patroon beter te leren herkennen en te begrijpen.

Er wordt gewerkt aan het zicht krijgen op en begrijpen van gevoelens en emoties die een rol spelen in dit patroon. 

In een patroon is er vaak een terugkerende negatieve manier van reageren en communiceren. Als dit patroon duidelijk wordt, kunnen onder andere betere communicatie en positievere omgangsvormen ontstaan. De relatietherapeut helpt jullie hierbij zodat jullie je weer door de ander gehoord, gezien en serieus genomen voelen. 

De relatietherapeut helpt bij het bereiken van jullie gezamenlijke doel van de therapie. Er worden handvaten en adviezen gegeven hoe dat doel te bereiken.


Wanneer is relatietherapie succesvol?

Relatietherapie is in de meeste gevallen succesvol, wanneer beide partners hiervoor gemotiveerd zijn. Als blijkt dat jullie, of één van de partners, tot de conclusie is gekomen dat de relatie geen toekomst meer heeft, kan de relatietherapeut jullie vervolgens helpen om op een goede, respectvolle manier afscheid van elkaar te nemen als partners. Daarnaast is het ook belangrijk dat jullie samen goed contact kunnen blijven houden als ouders. Het is belangrijk een relatie positief af te sluiten, zeker als er kinderen zijn.


Meer lezen?

Wil je meer lezen over wie relatietherapeut/seksuoloog Henriette Schoones is en wat ze heeft gedaan, klik dan hier.