Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer: 0344 – 62 69 61

  • Ziekenhuis Rivierenland Pr. Kennedylaan 1  4002 WP TIEL
  • St. Walburg 5   4001 ME Tiel
  • Pr. Bernardlaan 28  3901 CC VEENENDAAL

Afspraken dienen minimaal twee werkdagen vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd, zodat ik de voor u gereserveerde tijd opnieuw kan invullen. In geval van niet tijdige afzegging wordt het volledige consult in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.
Henriette Schoones kan door haar drukke werkzaamheden uw vragen om adviezen, tips, en problemen niet altijd per E-mail beantwoorden.

Er zijn twee parkeerplaatsen gratis beschikbaar voor cliënten van de praktijk op het Sint Walburg Kerkpad ( achter de Dominicus kerk) . U kunt parkeren bij de bordjes praktijk & Schoones.

De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Registratienummer: 11047064 .

Afspraak per E-mailAfspraak met uw eigen E-mailprogrammaAfspraak telefonisch spreekuur